De Geo-Musea | UNESCO Geopark Vulkaneifel | Natuur | Vakantieregio Eifel
Vulkanhaus

De Geo-Musea van de Vulkaneifel

De Vulkaneifel toont een grote variatie aan natuurwetenschappelijke fenomenen die in deze vorm wereldwijd uniek en van groot internationaal belang voor onderzoek en wetenschap zijn. Actuele onderzoeksprojecten leiden steeds weer tot nieuwe inzichten maar roepen ook vragen op. De GEO-musea van de Vulkaneifel zijn verzamel- en informatieplekken van deze spannende uiteenzetting met het ontstaan, veranderen en vergaan. Ze zijn de sleutel tot het begrip voor dit fascinerende landschap en haar geschiedenis. Ieder museum heeft zijn thematische zwaartepunten en wijdt zich aan de corresponderende facetten van aardwetenschappelijke, maar tevens natuurkundige, geschiedkundige, culturele en technische bijzonderheden van de Vulkaneifel.

Begrijpen door ervaren heet het gemeenschappelijke didactische grondconcept. Zien, voelen, ruiken, horen – met alle zintuigen worden ook complexe samenhangen „begrijpbaar“, in ware zin van het woord. De doelgroep is zeer omvangrijk en zelfs voor de natuurwetenschappelijke insider valt er veel nieuws te beleven. Kinderen en jongeren leren de thema´s speels, bij wijze van spreken met een „plezierfactor“, kennen. Vaak worden begeleidende resp. verdiepende evenementen door de musea aangeboden. Hiertoe behoren rondleidingen door het museum, excursies, workshops, lezingen, tentoonstellingen, kinder- en schoolprogramma´s.

mehr lesen

Inhoud delen: